Trang chủ » Chi nhánh » Scafe' Shop - ICD Tan Cang Long Binh

Bài viết

Scafe' Shop - ICD Tan Cang Long Binh

Scafe´ Shop - ICD Tân Cảng Long Bình

Nằm trong ICD Tân Cảng Long Bình

Hot line: 0123.7054475 (Chị Loan)

Menu: Cà phê và các loại thức uống cà phê. Có thức ăn sáng.


Trang chủ » Chi nhánh » Scafe' Shop - ICD Tan Cang Long Binh