Bài viết

Scafe'

Scafe' là sản phẩm Cà phê được chế biến trong dây chuyền khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Năm 2006. Hệ thống quản lý Chất lượng Sản phẩm Cà phê bột nhãn hiệu Scafe' đạt chứng nhận ISO 9001:2000 tích hợp HACCP Code 2003.

Năm 2012. Ngoài sản phẩm Cà phê bột Scafe' hiện có, Cty ra mắt thêm sản phẩm mới: Scafe' Hòa Tan 3 trong 1, và đang hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, từng bước hoàn thiện hệ thống ISO 22000:2005.