Trang chủ » Hệ thống quản lý chất lượng » Vệ sinh an tòan thực phẩm

Bài viết

Vệ sinh an tòan thực phẩm

 Hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo 9 Quy phạm vệ sinh (SSOP):

 

  1. SSOP-01         : An toàn nguồn nước
  2. SSOP-02         : Các bề mặt tiếp xúc sản phẩm
  3. SSOP-03         : Ngăn ngừa sự nhiễm chéo
  4. SSOP-04         : Vệ sinh cá nhân
  5. SSOP-05         : Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn
  6. SSOP-06         : Sử dụng, bảo quán hóa chất và phụ liệu
  7. SSOP-07         : Sức khỏe nhân viên
  8. SSOP-08         : Kiểm soát động vật gây hại
  9. SSOP-09         : Chất thải

Trang chủ » Hệ thống quản lý chất lượng » Vệ sinh an tòan thực phẩm